Taxatie

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Een boerderij overnemen is maatwerk. Eén van de eerste stappen die je moet nemen als je een agrarisch bedrijf overneemt is een taxatie uitvoeren. Bij een boerenbedrijf is het voornamelijk belangrijk dat wordt onderzocht wat de waarde van het vastgoed en de grond is. Soms ligt de marktwaarde van de grond boven de productiewaarden van diezelfde grond, waardoor verkoop van de grond zónder boerderij meer waard kan zijn dan mét de boerderij. Bergs Advies kan deze taxatie uitvoeren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Frank Bergs.
Frank Bergs

CONTACT