Milieu en natuur

Wanneer een bedrijf het milieu belast, zal het aan bepaalde milieuregels moeten voldoen. Welke regels gelden is afhankelijk van de omvang van het bedrijf én het plan. Het is van belang om de gemeente én provincie op de hoogte te stellen van de activiteiten die op het bedrijf (gaan) plaatsvinden. Wij kunnen jou hierbij helpen door de voorgenomen activiteiten te coördineren en aan diverse criteria te toetsen. Denk aan de geurbelasting op de omgeving, verspreiding van fijnstof en de ammoniakdepositie (stikstof) op Natura 2000-gebieden.

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »