Milieu en natuur

Wanneer een bedrijf het milieu belast, zal het aan bepaalde milieuregels moeten voldoen. Welke regels gelden is afhankelijk van de omvang van het bedrijf én het plan. Het is van belang om de gemeente én provincie op de hoogte te stellen van de activiteiten die op het bedrijf (gaan) plaatsvinden. Wij kunnen jou hierbij helpen door de voorgenomen activiteiten te coördineren en aan diverse criteria te toetsen. Denk aan de geurbelasting op de omgeving, verspreiding van fijnstof en de ammoniakdepositie (stikstof) op Natura 2000-gebieden.

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »

Blog | Mer: Samen naar de toekomst

Na zo’n 2 jaar van afwezigheid, wat betreft een fysieke bijeenkomst, was het op donderdag 13 oktober jl. weer zover. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de Landelijke mer-dag w...

Lees verder »

Nieuws | Al voorbereid op Brabants beleid?

Per 1 januari 2024 gaan de strengere emissie-eisen van de omgevingsverordening (IOV) van Noord-Brabant gelden. Om alles in goede banen te leiden heeft de provincie de Routekaart Stalaanpassingen Noord...

Lees verder »