Plaatsingsruimte

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Aan het begin van elk jaar dien je te berekenen hoeveel fosfaat en stikstof uit dierlijke mest je maximaal mag gebruiken op jouw landbouwgrond. De plaatsingsruimte is afhankelijk van de ligging en het grondsoort van het perceel. Bij het gebruik van mest op landbouwgrond is het van groot belang dat je je hierbij aan de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest houdt. Dit varieert per jaar en wordt bepaald aan de hand van je gebruiksruimte en de hoeveelheid mest die je daadwerkelijk op het bedrijf gebruikt.

Bergs Advies bekijkt of er ruimte is om dierlijke mest aan te voeren en of er nog eventueel ruimte overblijft om kunstmest uit te rijden. We ondersteunen bij het berekenen van de plaatsingsruimte en controleren gedurende het jaar of het daadwerkelijke gebruik binnen de plaatsingsruimte blijft.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Nijskens.
Bart Nijskens

CONTACT