Mestboekhouding

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Agrarische ondernemers moeten een mestboekhouding bijhouden. De administratie doet u elk kalenderjaar en hiermee wordt er bepaald of u binnen de gebruiksnormen blijft.

Er zijn gebruiksnormen voor de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest, een gebruiksnorm voor de hoeveelheid stikstof uit alle soorten mest en een gebruiksnorm voor de hoeveelheid fosfaat uit alle soorten mest. Bergs Advies kan jaarlijks ondersteunen bij de uitvoering hiervan.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Vlemmix.
Bart Vlemmix

CONTACT