Grondgebonden groei

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Met de invoering van de maatregel grondgebonden groei moeten melkveebedrijven stappen zetten om meer zelfvoorzienend te worden. Melkveebedrijven mogen groeien als er voldoende grond bij het bedrijf in gebruik is om de extra mest aan te wenden. De mogelijkheid om groei volledig met mestverwerking te verantwoorden, wordt ingeperkt met regels over de grondgebondenheid.

Bergs Advies berekent de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bram Quist.
Bram Quist

CONTACT