Derogatie

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Derogatie stelt agrarische ondernemers in de mogelijkheid om meer stikstof uit dierlijke mest te gebruiken. Nederlandse melkveehouders kunnen in aanmerking komen voor derogatie als het bedrijf over 80 procent of meer grasland beschikt. Bij deelname aan derogatie moet een bedrijf aan diverse voorwaarden en verplichtingen voldoen. Wij brengen die graag voor je in kaart. Neem voor advies over deelname aan derogatie en aanvragen vergunning contact met ons op.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Nijskens.
Bart Nijskens

CONTACT