Mestwetgeving

Verstrikt raken in de mestwetgeving. Een beeld dat steeds vaker voorkomt, omdat de regels binnen deze wetgeving zich in een rap tempo blijven ontwikkelen. Des te belangrijker is het om overzicht en inzicht te hebben in de eigen mestaf- en aanvoer, mestverwerkingsplicht en kunstmestruimte. En dit is iets waarvan ondernemers continu op de hoogte moeten zijn, zodat duidelijk wordt of prognoses realistisch zijn of dat vandaag nog bijsturen van mestafzet nodig is. Via het digitale dossier van de Rijksoverheid (RVO) kan Bergs Advies de huidige bedrijfsgegevens inzien, jaaroverzichten analyseren, inschattingen maken en met de mestwetgeving op het netvlies, advies geven.

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »

Nieuws | Bemesting na maisteelt

Op bouwland is bemesting door middel van drijfmest toegestaan tot en met 15 september. Dit geldt voor alle grondsoorten. Echter, indien er bemesting door middel van drijfmest plaatsvindt op een percee...

Lees verder »