Mestwetgeving

Verstrikt raken in de mestwetgeving. Een beeld dat steeds vaker voorkomt, omdat de regels binnen deze wetgeving zich in een rap tempo blijven ontwikkelen. Des te belangrijker is het om overzicht en inzicht te hebben in de eigen mestaf- en aanvoer, mestverwerkingsplicht en kunstmestruimte. En dit is iets waarvan ondernemers continu op de hoogte moeten zijn, zodat duidelijk wordt of prognoses realistisch zijn of dat vandaag nog bijsturen van mestafzet nodig is. Via het digitale dossier van de Rijksoverheid (RVO) kan Bergs Advies de huidige bedrijfsgegevens inzien, jaaroverzichten analyseren, inschattingen maken en met de mestwetgeving op het netvlies, advies geven.

Nieuws | Naderende datums in de kalenderlandbouw

Het is alweer bijna september en het einde van de mest uitrijperiode nadert. Goed om na te gaan óf en wanneer je nog mest uit mag rijden.

Lees verder »

Nieuws | Hoeveel plaatsingsruimte heb je nog over? Houdt ook rekening met de vanggewassen!

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en de volgteelten en/of vanggewassen komen langzaamaan in beeld. Weet je hoeveel plaatsingsruimte er nog is? En waar dient qua wet-en regelgeving rekening mee...

Lees verder »

Nieuws | Verplicht rustgewas, let op met meerjarige teelten!

In de jaren 2023 tot en met 2026 is het verplicht om minimaal één keer, op perceelsniveau, een rustgewas als hoofdgewas te telen op zand- en lössgronden.

Lees verder »