Er is iets gewijzigd in de Gecombineerde Opgave, en nu?

Heeft u nog wijzigingen in de Gecombineerde Opgave? Pas deze wijzigingen dan direct aan!

Kortingsperiode

Van 16 mei tot en met 9 juni 2020 loopt namelijk de kortingsperiode. Wanneer u iets wijzigt in de kortingsperiode, kan dit normaal gesproken gevolgen hebben voor de uitbetaling van de volgende subsidies:
• Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling
• Extra betaling voor jonge landbouwers
• Aanvraag betalingsrechten uit de Nationale reserve
• Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
• Graasdierpremie
• Uitbetaling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarische natuur- en landschapsbeheer (SNL-a)

Vanwege de coronacrisis verloopt dit jaar de kortingsperiode iets anders dan andere jaren.
RVO heeft eerder namelijk bekend gemaakt dat vanwege de coronacrisis wijzigingen in de kortingsperiode doorgevoerd kunnen worden, zonder dat er termijnkorting wordt toegepast. Dit geldt alleen als uiterlijk 15 mei 2020 bovenstaande GLB-subsidies aangevraagd waren en daarmee dus de GO uiterlijk 15 mei voor de eerste keer ingediend was.

Wordt na 15 mei 2020 de GO voor de eerste keer ingediend, een nieuwe subsidie aangevraagd of aanvraag uit de Nationale Reserve toegevoegd, dan blijven de bestaande termijnkortingen gewoon van toepassing:
• 1% per werkdag bij aanvragen van subsidies
• 3% per werkdag bij aanvraag uit de Nationale reserve

Voorafgaande controles

Na het indienen van de GO worden door RVO voorafgaande controles uitgevoerd. RVO controleert of:
• er een dubbelclaim op uw percelen zit;
• de opgegeven grond wel subsidiabel is;
• het opgegeven gewas wel is toegestaan bij het beheerpakket SNL-a.

Blijkt uit het resultaat van deze voorafgaande controles dat bij sommige percelen iets aangepast moet worden in de GO? Dan kan dit t/m uiterlijk 19 juni 2020 hersteld worden, zonder dat er een termijnkorting wordt opgelegd.

Is er nog iets gewijzigd in de GO en moeten wij dit voor u aanpassen? Of heeft u nog vragen over de kortingsperiode en/ of de voorafgaande controles? Neem dan contact op met ons kantoor op 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht