Eindelijk stikstofontwikkelingen!

Deze week ontvingen wij eindelijk het lang verwachte bericht. Op 14 januari is eindelijk de nieuwe versie van AERIUS Calculator, het rekenprogramma voor stikstofdepositie, beschikbaar. Goed nieuws dus! Vanaf volgende week dinsdag kunnen we eindelijk weer stikstofberekeningen maken, voor álle situaties.
Daarnaast organiseert de provincie Noord-Brabant volgende week een informatiebijeenkomst voor adviseurs over het stikstofbeleid in Noord-Brabant waarbij wij ook aanwezig zullen zijn. Dus krijgen we nog meer duidelijkheid!

Wnb aangehouden

De vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor veehouderijen ligt nog stil. De provincies hebben medio december haar beleidsregels gepubliceerd, het wachten was op de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Het toepassingsbereik van het online rekeninstrument is op dit moment niet toereikend voor de veehouderij. Planvorming komt hierdoor in geding, het is het voor ons niet mogelijk om de juiste stikstofberekeningen bij de aanvraag te voegen en het bevoegd gezag kan geen besluit nemen op de  aanvragen.

AERIUS 2019A

Vanaf volgende week komt daar eindelijk verandering in! Volgende week dinsdag is AERIUS Calculator 2019A beschikbaar. Dit betekent dat we weer stikstofberekeningen kunnen maken voor veehouderijen. Projecten kunnen weer worden opgepakt. Nu hopen dat de website van AERIUS het grote aantal bezoekers aankan.

Informatiebijeenkomst Noord-Brabant

Op dinsdagmiddag 14 januari, wanneer menig adviseur vastgelopen projecten zou willen doorrekenen, organiseert de Provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst. In samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Noord, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening Wnb in Brabant. Bij deze bijeenkomst worden adviseurs van agrarisch ondernemers bijgepraat over de ontwikkelingen in de aanpak stikstof in Noord-Brabant.
Natuurlijk zullen onze collega’s aanwezig zijn bij deze informatiebijeenkomst. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn de Brabantse aanpak stikstof (BAS), de gebiedsgerichte aanpak en de wijze waarop vergunningverlening de komende periode mogelijk is. Daarnaast kunnen we vragen stellen.

Vervolg

In de loop van volgende week kunnen we de eerste ervaringen met AERIUS Calculator 2019A delen. Dan hebben we ook meer informatie over de informatiebijeenkomst in de provincie Noord-Brabant.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht