Vacatures1

Een sterk MER(k) of een REM?

“Een sterk MER(k) voor vandaag en over morgen”. Zo luidde het thema van de m.e.r.-dag dat gisteren voor de 18e keer werd georganiseerd door het Ministerie van I&W. Samen met mijn collega’s Roel en Margritte was ik hierbij aanwezig. Wij vragen ons af: Is het MER echt een sterk merk? Of is het MER een REM voor uw project?

De m.e.r-dag

De m.e.r.-wetgeving raakt steeds meer aspecten van ons werkveld. De wet- en regelgeving kent belangrijke ontwikkelingen zoals het wegvallen van de PAS en de komst van de Omgevingswet. “Nieuwe” onderwerpen als energie, gezondheid en klimaat worden opgenomen in het MER. Daarnaast wordt participatie in het m.e.r.-traject steeds belangrijker. De m.e.r-dag is voor professionals een uitgelezen kans om al deze ontwikkelingen met elkaar te bespreken en ervaringen te delen.

Werken aan een sterk (MER)k

Aan de hand van verschillende werksessies werden we bijgepraat over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: Hoe werken MER en Omgevingswet samen? Is Joint fact finding (gezamenlijk feitenonderzoek) een goede methode voor de MER? En hoe moet het verder met de Passende beoordeling in de MER nu de PAS er niet meer is? Uiteindelijk werden we gevraagd op welke manier wij ons steentje bijdragen aan een sterke MER.

Voor een sterk MER(k) moeten we volgens ons werken aan:
• Meer duidelijkheid vooraf;
• Een beter leesbaar & relevanter rapport;
• Begrip voor de omgeving en draagvlak.

Onze bijdrage is:
• Wij zijn de verbindende factor tussen initiatiefnemer, overheid en commissie m.e.r.;
• Wij willen sneller duidelijkheid scheppen vanuit ons specialisme.

MER(k) of REM?

De omgeving verandert en procedures worden complexer. Als feiten aan het begin van het traject duidelijk zijn, worden het in een later stadium geen discussiepunten. Betrek de omgeving tijdig bij uw plannen (participatie). Wij vinden het belangrijk dat u ten alle tijden uw ambities op de eerste plaats zet. Laat uw plannen niet remmen door complexe procedures. Het MER kan duidelijkheid verschaffen aan de omgeving en het bevoegd gezag.

Onze conclusie: Zie het MER als een kans en niet als REM.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht