Een nieuwe put is zo geslagen (deel 2)

Extreme droogte en weken geen regen. Waarschijnlijk krijgen we er in de toekomst steeds vaker mee te maken. Het beregenen van akkerland, grasland en fruit wordt steeds belangrijker. Als u putten in eigendom heeft is dat geen probleem. Maar met de droogte neemt ook de vraag naar nieuwe putten toe. Maar is het wel zomaar mogelijk om nieuwe putten te slaan?

Limburg

Het Limburgse beleid wijkt af van het Noord-Brabantse beleid. In Noord-Brabant geldt sinds 2015 een versoepeling van het oude beleid. Het slaan van nieuwe putten is buiten de beschermde natuurgebieden en buiten de attentiegebieden mogelijk. In Limburg is dit niet het geval.

Put- en pomprechten

In Limburg dient u zowel een geregistreerde put als een geregistreerde pomp te hebben. Alleen als zowel de pomp als de put geregistreerd zijn kunt u beregenen. De putten zijn geregistreerd bij het Waterschap Limburg en zijn te vinden op digitale kaarten op de website van het Waterschap Limburg. De pompen zijn ook geregistreerd. Geregistreerde pompen zijn voorzien van een label waarop het registratienummer te zien is.

Eén Waterschap, één beleid?

Het Waterschap Limburg is ontstaan uit twee Limburgse Waterschappen. Het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Sinds de samenvoeging geldt voor het gehele nieuwe Waterschap Limburg één nieuw beleid ten aanzien van beregening. Pompen binnen het oude Waterschap Roer en Overmaas zijn echter tot op heden niet voorzien geweest van pomplabels en niet op dezelfde wijze geregistreerd dan de pompen binnen het oude Waterschap Peel en Maasvallei.  Het is te voorzien dat voor alle pompen binnen het oude Waterschap Roer en Overmaas op termijn een zelfde registratieplicht wordt ingevoerd en dat alle pompen worden voorzien van pomplabels.

Eén pomp, meerdere putten

Is het mogelijk om met een pomp uit verschillende putten te beregenen? Ja dat is mogelijk, mits de pomp en de putten allebei geregistreerd zijn.

Nieuwe putten en pompen mogelijk

Nee, in Limburg worden geen nieuwe putten en pompen toegestaan. Nieuwe putten zijn onder voorwaarden nog toegestaan indien een afwaartse beweging van verdroogde natuurgebieden plaatsvindt. Pomprechten en pompen kunnen eventueel worden overgenomen van anderen. Nieuwe pompen zijn niet toegestaan.

Handel in put- en pomprechten?

Door de stop op het slaan van nieuwe put en pomprechten is iemand die een nieuwe put of pomp nodig heeft afhankelijk van het aanbod aan putten en pompen die over zijn. Deze ‘handel’ in put- en pomprechten is niet centraal geregeld bij het Waterschap Limburg en dient door de markt zelf te worden ingevuld. Heeft u put- en pomprechten ter beschikking? Of bent u op zoek naar put- en pomprechten? Neem dan contact op met ons. Zo kunnen we de vraag en het aanbod naar put- en pomprechten zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen.

Vragen?

Heeft u vragen het beregeningsbeleid van het Waterschap Limburg? Of bent u op zoek naar nieuwe put- en/of pomprechten? Of heeft u put- en/of pomprechten te koop? Neem dan contact op met Niels Maes via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht