Een bedrijfswaterplan? Is dat echt noodzakelijk?

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om in Noord-Brabant te beregenen zonder een bedrijfswaterplan. Een bedrijfswaterplan is daarmee een noodzakelijk onderdeel geworden in de bedrijfsvoering van uw agrarisch bedrijf. Maar wat is dat eigenlijk een bedrijfswaterplan? En is dat echt noodzakelijk voor mijn bedrijfsvoering?

Gewijzigd beleid

In 2013 zijn de regels voor het beregenen met grondwater gewijzigd voor de Brabantse Waterschappen (Aa en Maas, de Dommel en Brabantse Delta). De vergunningplicht voor putten buiten de beschermingszones is komen te vervallen. Hiervoor is een meldingsplicht voor deze putten in de plaats gekomen. Een voorwaarde voor acceptatie van de melding van deze putten is dat door de ondernemer een bedrijfswaterplan wordt opgesteld. Zonder bedrijfswaterplan kunnen de putten dan ook niet worden gemeld en mogen deze vanaf 1 januari 2018 niet meer worden gebruikt. Heeft u putten buiten de beschermde gebieden dan is een bedrijfswaterplan noodzakelijk.

Wat is dat.. een bedrijfswaterplan?

Maar wat is dit bedrijfswaterplan eigenlijk? En heeft dit consequenties voor uw bedrijfsvoering? In het bedrijfswaterplan geeft u aan welke waterbesparende en waterconserverende maatregelen op het bedrijf worden getroffen. Denk hierbij aan peilgestuurde drainage, het afkoppelen van hemelwater van bedrijfsgebouwen, het plaatsen van LOP-stuwen of het opvangen van hemelwater in een bassin. Afhankelijk van het gebied, de hoeveelheid grond en waarvoor u de beregening  gebruikt zijn minimaal één en in veel gevallen twee of meer maatregelen noodzakelijk om het bedrijfswaterplan te kunnen goedkeuren. Heeft u op dit moment geen waterconserverende maatregelen dan moet u die gaan realiseren. Naast bovenstaande moeten de te melden putten daarbij voldoen aan de algemene regels van de Waterschappen. Zo mag voor grasland niet meer dan 70 m3 per uur en voor akkerland niet meer dan 100 m3 per uur worden onttrokken en mag u niet meer dan 1 put per 5 hectare hebben.

Noodzakelijk voor uw bedrijf

Een bedrijfswaterplan is dan ook noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering. Ook is het goed om na te kijken of eventuele putten in beschermd gebied vergund zijn. Deze vergunning zouden namelijk door de Waterschappen geactualiseerd moeten zijn. Heeft u nog geen bedrijfswaterplan, heeft u uw putten nog niet gemeld of heeft u vragen over het bedrijfswaterplan of het beregeningsbeleid neem dan contact op met Niels Maes via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht