MIA/VAMIL, EIA en subsidies

Het benutten van de fiscale regelingen zoals MIA/VAMIL, EIA en het aanvragen van subsidies draait volgens Bergs Advies niet om afvinken, maar om bewust keuzes maken. Zo kunnen zonnepanelen interessant zijn, maar niet als ze onrendabel blijken. Dan liggen er slechts dure speeltjes op een dak. Daarom verkent Bergs Advies aan het begin van de planvorming de mogelijkheden rondom fiscale regelingen en subsidies. Met onze technische en praktische ervaringen, schatten wij in welke punten van de MIA/VAMIL regeling haalbaar zijn. En op welke manier deze gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard kijkt Bergs Advies ook of er interessante subsidies zijn zoals Subsidie Jonge Landbouwer, POP3-subsidies of provinciale subsidies.