Mestverwerking

Mestverwerkingsplicht

Verplichte mestverwerking op bedrijfsniveau, maar beperkte mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de milieuwetgeving. Uitdagingen die ondernemers moeten oppakken. Dit oppakken kan bijvoorbeeld via verschillende technieken zoals mestscheiden, hygiëniseren of omgekeerde osmose. Hiervoor kan Bergs Advies uitzoeken óf en welke vergunningen er nodig zijn om dit op locatie te realiseren. Veel bestemmingsplannen zijn echter niet toereikend. Dit betekent dat Bergs Advies al tijdens de planvorming de mogelijkheden binnen deze plannen verkent. Zijn die er niet, dan kijken we of afwijkingen, wijzigingen of herzieningen van het bestemmingsplan opties zijn.