Bestemmingsplanprocedures

De invloed van bestemmingsplannen wordt nog te vaak onderschat. Onderschat, omdat deze plannen mogelijk een grote stempel drukken op bedrijfsontwikkeling. Veel meer dan voorheen. Zo kunnen in bestemmingsplannen het aantal dieren of de ammoniakemissie worden vastgelegd. Daarbij geldt ook steeds vaker de invloed van bijvoorbeeld provinciale regels of de invloed van de omgeving. Allemaal factoren waaraan te snel en te vaak wordt voorbijgegaan. Daarom beoordeelt Bergs Advies al tijdens de planvorming of de ontwikkelingen passen in de bestemmingsplannen en binnen andere ruimtelijke wetgevingen. Past het niet, dan zorgt Bergs Advies voor de benodigde afwijkingen, wijzigingen of herzieningen van bijvoorbeeld het bestemmingsplan.