Bedrijfsontwikkeling

Ambities en toekomstplannen van ondernemers staan centraal bij bedrijfsontwikkeling. Wat inhoudt dat Bergs Advies samen met ondernemers vooruit kijkt en plannen maakt. En om deze plannen te realiseren, zijn we hiermee vandaag al bezig. Zo bekijken we welke acties met welke personen of instanties nodig zijn om die ambities volgens planning te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplanprocedures, milieuzaken in kaart brengen, subsidiemogelijkheden aftasten en het financiële plaatje schetsen.