Taxatie

Bedrijfsfinanciering, bedrijfsopvolging, de aankoop of verkoop van een bedrijf, de inbreng in een maatschap. Allemaal voorbeelden van acties waarvoor vaak taxaties nodig zijn. Bergs Advies schat bedrijven of grond op waarde, zodat deze waardering kan bijdragen aan het rondkrijgen van bijvoorbeeld de financiering of aankoop van een bedrijf.