Mestwetgeving

Verstrikt raken in de mestwetgeving. Een beeld dat steeds vaker voorkomt, omdat de regels binnen deze wetgeving zich in een rap tempo blijven ontwikkelen. Des te belangrijker is het om overzicht en inzicht te hebben in de eigen mest af- en aanvoer, mestverwerkingsplicht en kunstmestruimte. En dit is iets waarvan ondernemers continu op de hoogte moeten zijn, zodat duidelijk wordt of prognoses realistisch zijn of dat vandaag nog bijsturen van mestafzet nodig is. Via het digitale dossier van de Rijksoverheid (RVO) kan Bergs Advies de huidige bedrijfsgegevens inzien, jaaroverzichten analyseren, inschattingen maken en met de mestwetgeving op het netvlies, advies geven.