Bedrijfsmanagement

Vragen van vandaag waarop gisteren al het antwoord had moeten zijn. Dat is waar het bij bedrijfsmanagement om draait. En dan draait het om vragen over onder meer mestwetgeving, productierechten en grond- en pachtzaken. Meer concreet: heb ik voldoende mest afgevoerd? En heb ik voldoende varkens- en pluimveerechten voor het lopende jaar? Of: waar moet ik aan denken als ik mijn grond wil verpachten?