Vacatures1

Alleen de bedrijfsnaam verandert toch?

Of toch niet?

Start u met een nieuw bedrijf of wordt een (structuur)wijziging doorgevoerd bij een bestaand bedrijf? Voor uzelf is dit vaak een logische stap. Echter een dergelijke wijziging heeft gevolgen bij meerdere organisaties waar u bedrijfsmatig zaken mee doet.

Een voorbeeld:
In Nederland staan bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een KvK-nummer. Een agrarisch bedrijf is daarnaast ook verplicht om geregistreerd te zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) met een relatienummer (BRS-nummer). Dit BRS-nummer is gekoppeld aan een KvK-nummer.
Een agrarische bedrijf met dieren, dient bij RVO ook nog extra geregistreerd te staan als houder van dieren. Houders van dieren krijgen voor elke stallocatie een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) toegekend. Dit UBN is ook weer gekoppeld aan zowel het BRS-nummer als aan het KvK-nummer.
Per stallocatie (UBN) wordt de registratie van dieren en de registratie van verplaatsingen van dieren bijgehouden. Dierregistratie in Nederland dient verplicht te gebeuren via het Identificatie en Registratie (I&R) systeem van RVO (voor graasdieren) of via een databank van producentenorganisaties (voor pluimvee en varkens). Agrarische bedrijven met varkens en/of pluimvee dienen dus ook nog bij een productenorganisatie registreert te zijn om hun dierregistratie bij te houden.
Naast bovengenoemde verplichte registratiesystemen, hebben veehouders de vrije keuze om gebruik te maken van een (eigen) managementsysteem voor administratie van hun diergegevens.

Kortom:
Wat voor u misschien alleen klinkt als een naamswijziging van uw bedrijf, blijkt vaak toch niet zo vanzelfsprekend. Het voorbeeld geeft aan dat houders van dieren te maken hebben met meerdere organisaties waar dierregistraties vastliggen. Ook al zit overlap tussen bepaalde organisaties, ga er niet van uit dat het doorgeven van nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens bij instantie A, ook automatisch bij instantie B aangepast worden. Het blijft dan ook belangrijk dat de bedrijfsregistratie bij alle organisaties parallel loopt.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Tiny Manders Adviseur mestwetgeving Meer over Tiny

Delen

Deel bericht

Het verzamel VDM

Proost!