Vacatures1

Afromingsvrij leasen en verleasen van fosfaatrechten

De overheid heeft een wetvoorstel gepresenteerd waarbij elk bedrijf 100 kilogram fosfaatrechten per jaar afromingsvrij kan leasen of verleasen.

Wij als Bergadvies vinden het initiatief van de overheid om een klein gedeelte fosfaatrechten afromingsvrij te kunnen leasen ofwel verleasen goed. Echter wil de overheid dit wetvoorstel pas in werking laten treden wanneer het aantal beschikbare fosfaatrechten zich onder het fosfaatplafond bevindt. Wij kijken hier anders tegenaan

Daarnaast vinden we 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij leasen of verleasen per jaar per bedrijf onvoldoende om nu en in de toekomst pieken en dalen in melkproductie op een gemiddeld Nederlands bedrijf op te kunnen vangen.

Vandaar dat we via de openstaande internetconsultatie van de overheid gereageerd hebben. (https://www.internetconsultatie.nl/wvsbegripmelkveefosfaatrechtenstelsel)
Indien u ook wilt reageren op het wetvoorstel dan kan dat via deze link.

Als volgt onze reactie:

De insteek van het wetsvoorstel is goed. Het tijdspad wordt echter verkeerd gekozen. Afromingsvrij verleasen zou per direct ingevoerd moeten worden. Zo kunnen productieschommelingen worden opgevangen.

Maar bij dit wetsvoorstel moet een kanttekening geplaatst worden. Het lijkt er op dat deze voorgestelde regeling pas ingaat wanneer het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond komt. Terwijl de afroming er op gericht is om juist onder dat fosfaatplafond te komen. Opgemerkt moet worden dat in de kamerbrief van 24 mei 2019 door minister Schouten is aangegeven dat de afroming van 20% een tijdelijke maatregel zou zijn.

Dit wetsvoorstel pas invoeren wanneer het aantal fosfaatrechten onder het melkveefosfaatplafond komt is niet wenselijk en onbegrijpelijk. In het huidig voorstel worden melkveehouders welke nu met een productieschommeling te maken hebben nog steeds afgeroomd bij lease of verlease tot dat we onder het fosfaatplafond zitten. Dit is kostprijsverhogend.

Ook wordt nog steeds gesproken over fosfaatrechten. De fosfaatproductie in Nederland is echter niet gelijk aan het aantal beschikbare en geregistreerde fosfaatrechten, maar is lager omdat de melkveefosfaatproductie vaak lager is dan het aantal beschikbare rechten op een melkveebedrijf. De melkveefosfaatproductie in Nederland is al 2 jaar kleiner dan het melkveefosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. De melkveefosfaatproductie in 2018 was 78,7 miljoen en in 2019 75,1 miljoen kilogram fosfaat (CBS, 2018/2019).

Is het maximum van 100 kilogram fosfaat per jaar per melkveehouder, welke afromingsvrij te leasen of te verleasen is, voldoende of is dit maximum ongelukkig gekozen?

Door ziekte, hittestress of wisselende kwaliteit ruwvoer komen schommelingen in de melkproductie van 300 tot 400 kilogram melk op jaarbasis in de praktijk regelmatig voor. Voor een gemiddeld Nederlands bedrijf met 100 melkkoeien kan deze schommeling in productie een verschil van 140 kilogram fosfaatrechten betekenen. Voor melkveebedrijven met een grotere omvang leidt een geringe productieschommeling al tot een verschil van enkele honderden fosfaatrechten.

Om nu en in de toekomst pieken en dalen in melkproductie op een gemiddeld Nederlands bedrijf op te kunnen vangen is het afromingsvrij (ver-) leasen van minimaal 200 kilogram fosfaat per melkveehouder benodigd. Verder is het wenselijk om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in te voeren.

CBS, 2018/2019 Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83982NED/table?dl=3A703

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Nijskens Adviseur mestwetgeving Meer over Bart

Delen

Deel bericht