Aanmelding regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 start maandag 29 mei

Doelstelling van deze regeling is het bereiken van 1 miljoen kilo fosfaatreductie door het gebruik van fosfaatarmere mengvoeders in de varkenshouderij. De regeling is gericht op varkensbedrijven die hun inkoop van fosfaat middels mengvoeders verminderen ten opzichte van het jaar 2016. Voor deze fosfaatreductie kunnen de deelnemende bedrijven een financiële tegemoetkoming krijgen. Hoeveel de tegemoetkoming is hangt af van het niveau van bruto fosfor in het mengvoeder op het bedrijf in 2016.

De voorwaarden en berekening van de tegemoetkoming voor deze regeling kunt u lezen op de site van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). www.pov.nl
Het POV is tevens uitvoerder van deze regeling zal beoordelen of het bedrijf aan gestelde voorschriften heeft voldaan.

Is het voor uw bedrijf interessant om deel te nemen aan deze regeling? Dit hangt af van veel factoren en het is belangrijk dat u hierover contact opneemt met uw mengvoederfabrikant(en).
Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding krijgen de aanvragers binnen 21 dagen een verzoek tot aanleveren van aanvullende gegevens.
Aanmelden kan vanaf maandag 29 mei via www.pov.nl

Onze medewerkers van bedrijfsmanagement kunnen u behulpzaam zijn met het aanmelden en het aanleveren van de benodigde gegevens. Bel tijdens kantooruren 0475-494407

 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Wilms Bedrijfsadviseur Meer over Bart

Delen

Deel bericht