Vacatures1

Aankoop piekbelasters stikstof

Inmiddels is de eerste ronde in volle gang en hebben zich verschillende veehouderijen gemeld voor deelname aan de regeling ‘Aankoop piekbelasters stikstof’. Alle provincies krijgen budget vanuit het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen. Het opkopen gebeurt op vrijwillige basis. Ben je van plan om te stoppen? Dan is dit voor jou wellicht een interessante regeling. Na deze ronde volgt er nog een 2e en 3e ronde in het begin van 2022 en 2023.

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling geldt alleen voor piekbelasters. Een piekbelaster is een veehouderijlocatie:

  • binnen 10 km van een Natura 2000-gebied en
  • waarvan de gemiddelde stikstofdepositie op stikstofgevoelig Natura 2000-gebieden in het afgelopen jaar meer bedroeg dan 2 mol stikstof per hectare per jaar.

Alleen bedrijven die dichtbij zo’n gebied liggen kunnen daaraan voldoen. Vaak gaat het om bedrijven die slechts op enkele honderden meters afstand liggen.

Naast de afstand zijn de gerealiseerde dierplaatsen (voor zover deze binnen de vergunning passen) van belang. Deze bepalen het aantal kilogram ammoniak en daarmee ook de stikstofdepositie op natuurgebieden. De stikstofdepositie wordt berekend met AERIUS Calculator. De aankoopregeling richt zich vooral op bedrijven die nog niet zijn gestopt en nog dieren houden.

Voldoe je aan de voorwaarden?

De uitkomsten uit AERIUS Calculator zijn bepalend. Deze berekening voeren wij in de AERIUS Aankoop Calculator, welke bepaald of er gemiddeld meer dan 2 mol stikstof op Natura 2000-gebieden wordt uitgestoten. Zo ja, dan kom je in aanmerking. Zit je gemiddeld beneden de 2 mol stikstof, dan voldoe je als locatie helaas niet aan de voorwaarden.

Vervolgstappen

Naast de berekende stikstofdepositie, kijkt de provincie ook naar de volgende punten:

  • Aantal ha beschikbare (landbouw)grond en waarde
  • Aankoopkosten bedrijfsmiddelen en -gebouwen
  • Kosten sloop bedrijfsgebouwen
  • Kosten vervallen productierechten

Bovenstaande punten kunnen ook ingevuld worden in de aankoop calculator. Aan de hand hiervan wordt een aankoopprijs bepaald voor de locatie. Kun je je als ondernemer hierin vinden? Dan is het interessant om je aan te melden voor de regeling. De provincie beoordeelt de aanmelding en kijkt of je in aanmerking komt. In de provincie Limburg is de openstelling tot en met 8 april aanstaande.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, maar evengoed stoppen?

Voor ondernemers die willen stoppen ligt er nog een nieuwe saneringsregeling in het verschiet. Dit is een  warme saneringsregeling voor de algehele veehouderij. Deze wordt naar verwachting gepubliceerd in de loop van 2021. De voorwaarden zijn nog niet gepubliceerd.

Toekomst van mijn stoppende bedrijf

Wil je aan een regeling mee doen? Meldt je dan op tijd bij ons. Stoppen met een bedrijf zet meer voeten in aarde dan alleen stoppen. Vaak moet je als ondernemer aangeven wat je nog met de locatie gaat doen. Wil je er blijven wonen? Wil je agrarische activiteiten behouden op de locatie? Hierbij komt ook weer een stukje planvorming kijken. Aan de hand van jouw plannen, kijken we samen wat het beste pad is om te bewandelen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Pieter van Lier.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Pieter van Lier Bedrijfsadviseur Meer over Pieter

Delen

Deel bericht