Vacatures1

Wat houden de nieuwe mestcodes 12 en 42 in?

Met ingang van 29 januari 2019 is de mestsoort ‘Gier en filtraat na mestscheiding’ voor zowel rundvee als varkens opgesplitst in 2 nieuwe mestcodes. Mestcode 11 wordt opgesplitst in 11 (filtraat na mestscheiding) en 12 (gier) en mestcode 41 wordt opgesplitst in 41 (filtraat na mestscheiding) en 42 (gier). Wat heeft dit voor gevolgen?

Mestafvoer
Zowel filtraat na mestscheiding als gier dienen bij aan- en afvoer altijd bemonsterd te worden. Dit geldt ook wanneer de mest is gemengd met andere mestsoorten. Zoals de omschrijving van de codes al aangeeft zijn mestcode 11 en 41 bedoeld voor het afvoeren van dunne fractie na mestscheiding. Mestcode 12 en 42 zijn bedoeld voor veehouders met dieren op stro. De vaste (strorijke) mest kan nog altijd met code 10 of 40 afgevoerd worden. Veehouders die beschikken over de mogelijkheid om de dunne mest, die door het stro niet vastgehouden wordt, op te vangen kunnen deze afvoeren als gier (mestcode 12 en 42).

Forfaits
Met de introductie van de nieuwe mestcodes zijn ook de forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten gewijzigd. De nieuwe forfaits zijn nu als volgt:

  Omschrijving Mestcode Kg stikstof per ton Kg fosfaat per ton
Rundvee Filtraat na mestscheiding 11 4,0 1,3
  Gier* 12 4,0 0,2
Varkens Filtraat na mestscheiding 41 6,8 1,6
  Gier* 42 2,0 0,9

*: forfaitaire gehaltes van gier zijn gebaseerd op het rapport ‘Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen (2012)’

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Marije Riedé Adviseur mestwetgeving Meer over Marije

Delen

Deel bericht