Vacatures2

Voorkom dat uw PAS-vergunning wordt ingetrokken!

LET OP! Een verleende PAS-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als de aangevraagde dieraantallen niet binnen 2 jaar worden gehouden. Vanaf 1 juli 2017 is de PAS twee jaar in werking. Dit najaar kunnen er dus controles gaan plaatsvinden op bedrijven waar ontwikkelingsruimte is toebedeeld. Wat zijn de ins en outs?

Is bij het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet) ontwikkelingsruimte toebedeeld, dan kan bij handhaving de verleende vergunning helemaal of gedeeltelijk worden ingetrokken of gewijzigd. Als binnen twee jaar de dieraantallen niet worden gehouden conform vergunning, dan wordt dit gezien als het onterecht claimen van ontwikkelingsruimte. Het intrekken of wijzigen van de vergunning is dan het gevolg. Dit geldt niet alleen voor de PAS-vergunning, maar ook voor een verklaring van geen bedenkingen in de omgevingsvergunning.

 Belangrijke check voor bedrijven:

Als er voor de locatie een vergunning verleend is op grond van de natuurwetgeving dan is het raadzaam om onderstaande punten te checken.

  • Is er een Wnb vergunning aangevraagd na 1 juli 2015?
  • Is ontwikkelingsruimte toebedeeld?
  • Is situatie conform de verleende vergunning gerealiseerd?
  • Zijn de vergunde dieren gehouden op de locatie?
  • Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf?

 Gevolgen als vergund dieraantal niet wordt gehouden

Is de vergunningaanvraag niet gerealiseerd binnen 2 jaar na het verlenen dan wordt de vergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken. Wees alert dat er actief wordt gecontroleerd of de vergunde dieraantallen daadwerkelijk zijn gehouden. Voorkom een nieuwe vergunningaanvraag voor de Wet Natuurbescherming. Een nieuwe natuurvergunning aanvragen kost al snel tussen € 2.000,-  en € 4.000,- aan legeskosten.

Wel gerealiseerd binnen 2 jaar, wat dan?

Zijn de vergunde dieraantallen aantoonbaar gehouden, dan is alles in orde. De dieraantallen zijn tijdens handhaving aan te tonen door middel van de Gecombineerde opgave, het bedrijfsmanagementsysteem of veesaldokaarten.

Een gewaarschuwd ondernemer…

Het landelijk PAS-bureau is druk bezig met de strategie voor handhaving vanaf dit najaar. Provincie Limburg heeft enkele ondernemers die ontwikkelingsruimte toebedeeld gekregen hebben een brief gestuurd waarin controles worden aangekondigd. Voorkom dat de PAS-vergunning voor beschermde natuurgebieden (gedeeltelijk) wordt ingetrokken en houdt er rekening mee dat de vergunde dieraantallen ook aantoonbaar aanwezig zijn (geweest) op het bedrijf.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst? Vraag het aan de Bergs adviseur.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Smits Adviseur milieu Meer over Bart

Delen

Deel bericht