Vacatures3

Nog veel onduidelijkheid over Brabants beleid ‘Transitie veehouderij’

In het artikel van afgelopen dinsdag hebben we u gevraagd of er nog onduidelijkheden zijn met betrekking tot het veehouderijbeleid in Brabant waarop u graag toelichting zou willen. Gistermiddag heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd voor adviseurs. Hierbij is het beleid (maatregelenpakket) verder toegelicht en zijn cases besproken. Het nieuwe beleid bleek nog vele vragen op te roepen waar ook de medewerkers van de provincie in een aantal gevallen geen eenduidige antwoorden op wisten te geven.

Toch moeten we er nu al mee aan de slag en inschatten wat dit beleid voor uw bedrijfsvoering betekent. Een aantal wijzigingen zijn al direct van invloed op lopende aanvragen. Ook zullen er acties nodig zijn voor 1 januari 2020.

Maatregelenpakket

Het beleid bestaat uit een maatregelenpakket voor een versnelde innovatieve veehouderij. Dit pakket bestaat uit 7 onderdelen:

  1. Ruimte voor mestbewerking.
  2. Regels om de omvang en spreiding van de veestapel te sturen en nieuwe leegstand te voorkomen (staldering).
  3. Ruimte voor excellerende veehouders.
  4. Regels om ammoniakemissie uit stallen terug te dringen.
  5. Ruimte voor economische ontwikkeling.
  6. Stimulering via de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).
  7. Ondersteuning door flankerend beleid.

De maatregelen lijken vrij positief geformuleerd. Toch is de inhoud vooral gebaseerd op minder, minder, minder veehouderij.. Brabant lijkt liever een weiland vol zonnepanelen en windmolens te willen zien, waarbij enkele schapen (vrijgesteld van de nieuwe regels) het gras netjes bij mogen houden.

Mailing

Binnenkort versturen we een mail naar onze klanten met een bedrijf in Brabant waarbij we verder ingaan op het beleid en de gevolgen daarvan.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op via 0475-494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Angela Venneker Adviseur milieu Meer over Angela

Delen

Deel bericht