Nieuwsoverzicht

Mestverwerkingsplicht 2017

Heeft u in 2017 een fosfaatoverschot op uw bedrijf? Dan bent u verplicht om een deel van dit overschot te (laten) verwerken. Verwerken houdt in dat de fosfaten buiten de Nederlandse landbouw worden ge...

Lees verder »

Dieren op het bedrijf? Ja, dieren genoeg!

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. In deze wet is ook de bescherming van verschillende planten en dieren opgenomen, waaronder bijvoorbeeld de uil en vleermuizen....

Lees verder »

Nog veel onduidelijkheid over Brabants beleid ‘Transitie veehouderij’

In het artikel van afgelopen dinsdag hebben we u gevraagd of er nog onduidelijkheden zijn met betrekking tot het veehouderijbeleid in Brabant waarop u graag toelichting zou willen. Gistermiddag heeft ...

Lees verder »

PS Noord-Brabant heeft besloten. Hoe nu verder?

Welke vragen roept het nieuwe beleid bij u op? Over welke aspecten maakt u zich zorgen? Wij willen samen op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Het zijn bewogen weken in Noord-Brabant. Nadat G...

Lees verder »

Paard & Milieu

De verhouding tussen veehouderijen en milieu is een hot item. Hoe zit het eigenlijk met paardenhouderijen en milieu? In ons vorige artikel hebben we u laten zien welke (ruimtelijke) procedures noodzak...

Lees verder »

Plan, Procedure, Paardenhouderij

Met het in gebruik nemen van de nieuwe rijhal is het project van de stal ‘Ecurie da Costa’ in het Noord-Limburgse Ysselsteyn na een periode van 1,5 jaar gereed gekomen. Hoewel nog enkele facilitei...

Lees verder »

Tijdelijk geen PAS meldingen en geen toekenning ontwikkelingsruimte

Eind mei hebben we laten weten dat de ministeries EZ, I&M, Defensie en provincies hadden besloten dat er in ieder geval tot en met 15 juni geen ontwikkelingsruimte meer toegekend werd. We hebben b...

Lees verder »

#Boeren horen bij Brabant

Mogelijk bent u deze slogan al tegengekomen op Social Media of in het nieuws. Op 14 juni heeft GS van Noord-Brabant haar plannen gepresenteerd die versneld moeten leiden tot een zorgvuldige veehouderi...

Lees verder »

Wanneer mag ik mineralenconcentraat gebruiken?

De veehouderij in Nederland is sinds de jaren zestig gegroeid en daarmee dus ook de productie van dierlijke mest. Hierdoor ontstond een overschot aan mest. Om voor dit overschot een passende oplossing...

Lees verder »