Vacatures1

Nieuwsoverzicht

Warmtewisselaars populair bij pluimveebedrijven

Bij bedrijfsontwikkeling van pluimveebedrijven zien we dat steeds vaker gekozen wordt voor een warmtewisselaar. Waar komt dit eigenlijk door en wat zijn de effecten daarvan? Een warmtewisselaar wordt ...

Lees verder »

Extra stikstof op maisland

Teelt u dit jaar mais op zand of lössgrond en past u rijenbemesting toe? Dan mag u in de provincies Noord Brabant en Limburg 25 kg stikstofgebruiksnorm en in de overige provincies 10 kg stikstofgebru...

Lees verder »

Informatieplicht energiebesparing: ook voor u?

Het eLoket van RVO is inmiddels geopend. In ons bericht van 18 december hebben wij u op de hoogte gebracht van de informatieplicht voor energiebesparing. We frissen kort even uw geheugen op: Informati...

Lees verder »

Registratie Vervoersbewijs Dierlijke Mest vanaf nu alleen digitaal!

Vanaf 1 april 2019 is het alleen nog mogelijk om Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) digitaal in te dienen. Door een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet kunnen vanaf deze datum geen p...

Lees verder »

Toekomstperspectief voor varkenshouders met biologisch combiwassers

Varkenshouders met biologische combiwassers, hebben vanaf 20 juli 2018 te maken gekregen met nieuwe geurnormen. De geurreductie is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewijzigd van 85...

Lees verder »

Wat houden de nieuwe mestcodes 12 en 42 in?

Met ingang van 29 januari 2019 is de mestsoort ‘Gier en filtraat na mestscheiding’ voor zowel rundvee als varkens opgesplitst in 2 nieuwe mestcodes. Mestcode 11 wordt opgesplitst in 11 (filtraat n...

Lees verder »

Zorg dat uw vergroening op orde is!

Met het inmiddels gegeven startsein voor de Gecombineerde Opgave 2019 dient het bouwplan langzamerhand duidelijk te worden. Welke gewassen worden er geteeld en hoe wordt er aan de vergroeningseisen vo...

Lees verder »

VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID: een (mis)match?

Op 13 maart jl. stond de Rijtuigenloods te Amersfoort geheel in het teken van het jaarlijkse Symposium van het Kennisplatform voor Veehouderij en Humane Gezondheid. Het thema van dit jaar was: ‘Naar...

Lees verder »

Mineralenconcentraat, wat is dat nou eigenlijk?

Mineralenconcentraat ontstaat door een proces van omgekeerde osmose. Omgekeerde osmose wordt in de installaties gebruikt om de dunne mestfractie te zuiveren tot loosbaar water (permeaat) en een geconc...

Lees verder »