Nieuwsoverzicht

Registratie schapen en geiten correct?

Staan op uw UBN-nummer(s) schapen en/of geiten geregistreerd? Controleer dan de meldingen in het Identificatie en Registratie (I&R) systeem. Tussen 1 november 2017 en 1 januari 2018 kunt u ontbrek...

Lees verder »

Plan van aanpak mestsector

Afgelopen maandagavond heeft minister Schouten van Landbouw aan LTO Nederland, Rabobank, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en brancheorganisatie van loonwerkers Cumela gevraagd om binnen vi...

Lees verder »

Ook gemeente Eersel legt ontwerp bestemmingsplan ter inzage

De gemeente Eersel is ook de wettelijke procedure gestart om haar bestemmingsplan “Buitengebied 2017” te actualiseren. Het ontwerp plan ligt tot en met 14 december ter inzage. Het ontwerp plan vol...

Lees verder »

Ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” ter inzage

Vanaf 13 november ligt het ontwerp bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” voor 6 weken ter inzage. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de laatste regels van de Verordening Ruimte, individ...

Lees verder »

Is het beroep agrarisch bedrijfsadviseur iets voor mij?

Vanmorgen heeft onze stagiaire Roos Koppen haar eindpresentatie gehouden van haar stage. Tijdens haar stage heeft Roos uitgezocht welk advies er allemaal in de agrarische sector gegeven wordt en wat h...

Lees verder »

Staldering in Brabant – Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Uitbreidende en sanerende veehouders moeten elkaar zelf gaan treffen op de markt. Dat is de boodschap van de ‘Beleidsregel staldering Noord-Brabant’. Stalderingsbewijs Het provinciale loket zorgt ...

Lees verder »

Staat mijn UBN-nummer geregistreerd op de juiste plek?

“Mijn UBN-nummer staat al 10 jaar op dezelfde plek”, horen wij regelmatig als antwoord. Toch blijkt dit niet altijd de juiste plek te zijn. Houders van runderen, varkens, schapen en geiten zijn ve...

Lees verder »

Mestverwerkingsplicht! Heeft u voldoende verwerkt?

Het einde van het jaar komt alweer in het zicht. Het is dan ook de hoogste tijd om de balans op te maken. Voldoet uw bedrijf al aan de mestverwerkingsplicht? Allereerst is het van belang om het bedrij...

Lees verder »

Frisse wind door de MER

De milieueffectrapportage (mer) bestaat zo’n 30 jaar. Hoog tijd voor een frisse wind! Grote stapels papier zijn echt niet meer van deze tijd. Ook de mer zal met de tijd mee moeten gaan en een weg ga...

Lees verder »