Vacatures2

Landschappelijke inpassing een lust of een last?

Bij een ontwikkeling in het buitengebied komt vaak ook landschappelijke inpassing om de hoek kijken. Maar wat houdt landschappelijke inpassing eigenlijk in? En wat heb ik er aan om mijn rondom mijn bedrijf bomen en planten te plaatsen? Vragen die in de praktijk vaak gesteld worden.

Landschappelijke inpassing?

In het kader van een aantrekkelijk buitengebied verlangen gemeenten dat bij nagenoeg iedere ruimtelijke ontwikkeling een landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld. Bij een landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw of gebruik in het landschap. Vaak wordt de aanplant van inheemse beplanting ingezet om dit te realiseren. Naast de aanplant van inheemse vegetatie kan landschappelijke inpassing ook bereikt worden door de juiste bouwmaterialen te kiezen. Zo kan het juiste materiaal- en kleurgebruik positief bijdragen aan de architectonische uitstraling van uw ontwikkeling. Ook kan de positionering van uw ontwikkeling of de sloop van oude bouwwerken een bijdragen leveren aan de landschappelijke inpassing. Afhankelijk van de omvang en ruimtelijke impact van uw ontwikkeling verwachten gemeenten een bepaalde bijdrage aan de inpassing.

Opstellen van een landschappelijk inpassingsplan

Bij het opstellen van een goed landschappelijk inpassingsplan houden wij rekening met de routing, bedrijfsvoering, lichtinval, schaduwwerking en ongediertebestrijding van uw bedrijf. In samenspraak met u wordt vervolgens een plan opgesteld waarin de beoogde inpassing op schaal ingetekend wordt. Het rapport wordt afgerond met een onderhoudsplan en een beplantingslijst. De gemeente toetst aan de hand van uw ontwikkeling of het ingediende inpassingsplan voldoet aan het gemeentelijk beleid en of met de voorgestelde landschappelijke inpassing voldoende kwaliteit aangebracht wordt. Door onze kennis en ervaring kunnen wij een plan op maat maken dat voldoet aan het beleid van gemeenten en dat voor u acceptabel en realistisch uitvoerbaar is.

Een goed inpassingsplan kan positief bijdragen aan uw bedrijf

Landschappelijke inpassing kan bijdragen aan uw ontwikkeling doordat dit het draagvlak in uw directe omgeving kan vergroten. Zo kan inpassing het aanzicht van uw bedrijf versterken en kan het visueel gevoelige ontwikkelingen mogelijk verzachten. Bij het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan houden wij rekening dat uw ontwikkeling of bedrijfslocatie niet volledig weggestopt wordt achter beplanting. Een mooie ontwikkeling mag namelijk ook gezien worden. Daarnaast houden we rekening dat het plan niet leidt tot onrealistische kosten en uitgaven

Kortom, ondanks een verplichting tot landschappelijke inpassing is er nog ruimte voor eigen invulling en doen wij ons best om tot een geschikte inpassing te komen. In een volgend artikel gaan we in op het waterplan. Dit is ook een onderdeel van de inpassing. We lichten toe hoe omgegaan kan worden met de opvang en infiltratie van hemelwater.

Heeft u nog vragen over landschappelijke inpassing? Neem dan gerust contact op met Luuk Gardien via telefoonnummer 0475-494407.


Voorbeeld van een landschappelijk inpassingsplan

 

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht