Vacatures1

Informatieplicht energiebesparing: ook voor u?

Het eLoket van RVO is inmiddels geopend. In ons bericht van 18 december hebben wij u op de hoogte gebracht van de informatieplicht voor energiebesparing. We frissen kort even uw geheugen op:

Informatieplicht bij RVO

Vóór 1 juli 2019 moeten alle bedrijven (ook zonder dieren), op grond van de invoering van de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen, een melding indienen via het Eloket van mijn.rvo.nl. Dit kan middels de volgende link: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing.

Wanneer wel?

De energiebesparingsverplichting is van toepassing:

  • bij inrichtingen van het type A of B die onder het Activiteitenbesluit vallen en;
  • bij een jaarlijks energieverbruik van meer 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Let op: het gaat om verbruik; zelf opgewekte energie mag niet in mindering worden gebracht.

Wanneer niet?

Voor vergunning plichtige bedrijven (type C) zijn andere afspraken gemaakt. Bij deze bedrijven gelden de verplichtingen uit de omgevingsvergunning. Drijft u bijvoorbeeld een IPPC bedrijf of houdt u meer dan 200 melkkoeien, 1.200 stuks vleeskalveren of 3.750 gespeende biggen, dan is uw inrichting vergunning plichtig en hoeft u niet te voldoen aan de informatieplicht.

Twijfels?

Weet u niet zeker onder welk type uw inrichting valt, overleg dat even met de adviseur die voor u de vergunning heeft geregeld.

Wenst u hulp bij het indienen? Neem dan contact op met ons kantoor, Wendy helpt u graag verder op weg.

 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht