Bereken zelf

FosfaatStuur gegevens door aan een adviseur

REKENTOOL

Heeft u voor uw bedrijf al in beeld hoe groot uw mestverwerkingsplicht is? Heeft u uw fosfaatoverschot al berekend? Bergs Advies heeft een handzame rekentool ontwikkeld om uw fosfaatoverschot en mestverwerkingsplicht te berekenen.

Hoe groot is uw bedrijfsoverschot nu eigenlijk?

Met behulp van deze tool kunt u uitrekenen wat uw bedrijfsoverschot is ( in kg fosfaat) voor 2016. Bedrijven met staldieren moeten de aanvoer dieren, aanvoer voer, afvoer dieren in fosfaat en het aantal hectares grasland en bouwland invullen. Bedrijven met graasdieren vullen alleen de productie van de graasdieren, fosfaat en het aantal hectares grasland en bouwland in. Als het aantal dieren op het bedrijf ongeveer gelijk is aan 2015, kunnen hiervoor de gegevens gebruikt worden uit de gebruiksnormenberekening 2015.