Vacatures1

Afdeling milieu, wat doen ze daar eigenlijk?

Ambities van onze klanten nastreven natuurlijk! Want zonder agrarische sector zijn we nergens. No food, no glory.

Op de afdeling milieu zijn we dagelijks bezig met het indienen van meldingen, het aanvragen van omgevingsvergunningen (gemeentelijk) en de Wet Natuurbescherming (provinciaal). Wanneer welke procedure aan de orde is, ligt aan de huidige vergunning én welke wijzigingen plaats gaan vinden om uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Dit is tegenwoordig vaak een gepuzzel.

Veehouderij
Heeft u een veehouderij? Dan kan veranderende wet- en regelgeving ervoor zorgen dat u aanpassingen moet doen. Eisen die bijvoorbeeld omschreven staan in de verordening in het kader van de Wet Natuurbescherming, kunnen per provincie verschillen.

Niet alleen wet- en regelgeving heeft invloed op het melden/vergunnen van wijzigingen. Gaat u een nieuwe stal bouwen? Plaatst u een luchtwasser of vindt er verandering plaatst in de ventilatie van de stal? Wijzigt uw huisvestingssysteem? Nemen dieraantallen toe of juist af? Als u op een van deze vragen “ja” kunt antwoorden, vinden er veranderingen plaatst die van invloed zijn op het milieu. Voor ieder bedrijf geldt dat wijzigingen van te voren gemeld of vergund dienen te worden.

Procedure
Welke procedure van toepassing is, is afhankelijk van het aantal dieren die aanwezig zijn op desbetreffende locatie. Mocht de wijziging geen invloed hebben op de emissie van geur, fijnstof, ammoniak of het veranderen van emissiepunten, kan dit middels een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen.

We zien steeds vaker dat bij wijzigingen in de bedrijfssituatie, naast de omgevingsvergunning ook de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd moet worden.

Handhaving
Door gemeente én provincie kan op de vergunning gehandhaafd worden door een bedrijfsbezoek. Dit kan in de vorm van het aanleveren van bewijzen, welke uiteen lopen van I&R gegevens, facturen tot foto’s. Zorg er dus voor dat de werkelijke situatie overeenkomt met de vergunning om problemen te voorkomen.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nicolle Boonen Adviseur milieu Meer over Nicolle

Delen

Deel bericht