Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

Volop in de weer met mest

Het mest-uitrijseizoen is weer van start gegaan. Denkt u ook aan het gebruik van de juiste mestcodes en opmerkingscodes!? Correct gebruik van deze twee, niet met elkaar te verwarren codes, is van groo...

Lees verder »

Verschuiving pluimveemarkt in relatie tot vergunningsaanvragen

Omschakelen naar een ander concept, wat moet ik daarvoor regelen? Hup, de legkippen naar buiten, of minder vleeskuikens van een traaggroeiend ras in de stal. Gedreven vanuit de retail zijn dit de tren...

Lees verder »

Nieuw bestemmingsplan, nieuwe beperkingen?

Vanaf 9 februari tot en met 22 maart ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze-Leende 2017” ter inzage. Zijn er extra beperkingen in het bestemmingsplan opgenomen voor uw bedrijfsvoering? Het v...

Lees verder »

Fosfaatdossier = hoofdpijndossier?

Voor veel melkveehouders is het een lastig en moeilijk dossier; de fosfaatregelgeving. Dat het fosfaatplafond wordt overschreden en dat daar iets aan gedaan moet worden is al enige tijd duidelijk. Fos...

Lees verder »

Nieuwe update bestemmingsplan Someren, situatie goed verwerkt?

Vanaf 20 januari tot en met 3 maart ligt het bestemmingsplan “Buitengebied, Deelgebied 1” ter inzage. Is uw locatie goed opgenomen in het bestemmingsplan? De komende jaren wordt het bestemmingspla...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief

Selecteer uw interesse(s):