Vacatures3

Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

Het verzamel VDM

Worden bij u meerdere forfaitaire vrachten dierlijke mest op één dag van één leverancier naar één afnemer vervoerd? Vaak worden deze vrachten samen op één vervoersbewijs dierlijke meststoffen ...

Lees verder »

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering, onderdeel emissie naar grondwater

Van 14 mei t/m 22 juni 2018 kan in de provincie Limburg subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen specifiek gericht op het reduceren van emissie naar grondwater. Het gaat om investeringen...

Lees verder »

Einde Gecombineerde Opgave periode nadert!

Het is bijna 15 mei 2018. Uiterlijk de 15e  moet de Gecombineerde Opgave 2018 ingediend zijn bij het RVO. Ook het overdragen van betalingsrechten kan tot en met 15 mei 2018. Let op: een overdracht be...

Lees verder »

Het Programma Aanpak Stikstof bij het Europese Hof van Justitie

Sinds jaren word ik in mijn werk geconfronteerd met de stikstofproblematiek in de vergunningverlening voor de Nederlandse veehouderij. Al vanaf 2008 verloopt deze vergunningverlening moeizaam. Het Pro...

Lees verder »

Soms is het niet handig.

Klakkeloos er vanuit gaan dat het wel zal kloppen. Iemand op zijn blauwe ogen geloven. Daarna jezelf in de vingers snijden. Want dan loopt het toch een keertje spaak. Zo ook bij export van mest: Tegen...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief