Vacatures1

Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

Nieuwe termijn PAS uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de termijn voor de uitspraak inzake de PAS opnieuw verlengd met zes weken. Tijdens de zitting van 14 februari 2019 heeft de Raad van State a...

Lees verder »

Extra afvoer stikstof bij emissiearm bouwen

2 vrachtwagens mest extra. Dat moest een familiebedrijf met 90 melkkoeien (8.700 kg melk) en 74 stuks jongvee, in 2018 aan overschot op basis van stikstof, extra afvoeren na verbouwing van hun traditi...

Lees verder »

Zijn mijn sloopmeters geld waard?

Veel stallen van stoppende veehouders staan leeg. De komende jaren komen er nog veel vierkante meters leegstaande gebouwen bij. Een groot deel daarvan zal geen nieuwe bestemming krijgen. Wat gebeurt e...

Lees verder »

Meer duidelijkheid saneringsregeling varkenshouderij

Per brief heeft minister Carola Schouten vandaag meer informatie vrijgegeven over de Saneringsregeling varkenshouderij voor stoppende locaties die in augustus open gaat. De subsidieregeling is in iede...

Lees verder »

Salderingsregeling zonne-energie verlengd tot 2023

Bedrijven en particulieren die zonnepanelen hebben geplaatst op een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3 x 80A) kunnen tot 1 januari 2023 gebruik maken van de salderingsregeling. Vanaf 2023 wordt...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief