Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

Ecologisch aandachtsgebied, wat doen we nu?

Het invullen van het ecologisch aandachtsgebied vereist nu aandacht. Aan welke verplichtingen moet u voldoen en welke mogelijkheden zijn er nog? Het vanggewas dient ingezaaid te worden voor 1 oktober ...

Lees verder »

Voorkom dat uw PAS-vergunning wordt ingetrokken!

LET OP! Een verleende PAS-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als de aangevraagde dieraantallen niet binnen 2 jaar worden gehouden....

Lees verder »

Heeft u nog onbenutte ruimte?

Het einde van het uitrijseizoen komt in zicht, maar er komen ook weer bouwlandpercelen vrij voor een nieuwe ronde bemesting. Het is toegestaan om tot 31 augustus te bemesten als er voor 1 september ee...

Lees verder »

Heeft u alle nummers op een rij?

Een onderneming wordt opgericht vanuit een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een Eenmanszaak wordt geregistreerd met een Burgerservicenummer (BSN). Aan de inschrijving van andere rechtsv...

Lees verder »

Vertraging van uw plannen door de vormvrije mer

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Nu zult u misschien denken: “Leuk, maar wat moet ik hier mee?”. In dit besluit is de nieuwe procedure voor vormvrije-mer beoord...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief